Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Tuổi nổi loạn

Nội dung
Quãng đời trung học của mấy cô cậu ngỗ ngược là những chuỗi ngày phá hoại, đương đầu với bọn bắt nạt và chèo chống cuộc sống đầy biến động ngoài cánh cổng nhà trường.
Đóng