Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Trí Tuệ Siêu Việt

Nội dung
Một ổ đĩa của một nhà khoa học để trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa nguy hiểm khi ý thức của chính mình được tải lên một chương trình như vậy.
Đóng