Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Thiện Xạ

Nội dung
Một Marksman sống trong lưu vong bị dỗ đã hoạt động trở lại sau khi học một âm mưu giết chết tổng thống. Sau khi được tăng gấp đôi cho nỗ lực và chạy trốn, anh ta đặt ra cho kẻ giết người thực sự và sự thật.
Đóng