Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Thành phố hạnh phúc

Nội dung
Trong bộ phim hậu tận thế theo trình tự đảo ngược, một người đàn ông có quá khứ phức tạp trả thù những người đã cư xử bất công với mình trong nhiều thập kỷ trước.
Đóng