Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Semesta: Đức tin xứ vạn đảo

Nội dung
Bộ phim tài liệu theo chân những người đấu tranh chống lại thay đổi khí hậu thông qua lăng kính đầy niềm tin và đậm nét văn hóa tại bảy tỉnh của Indonesia.
Đóng