Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Phương Thế Ngọc

Nội dung
Thiếu niên Phương Thế Ngọc thông minh xuất chúng, yêu thích võ thuật nhưng bị cha ép theo con đường đèn sách. Để không bị áp bức bởi những thế lực đen tối, Phương Thế Ngọc đã cùng Hồng Hi Quan và Hồ Huệ Càn kết nghĩa huynh đệ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bá tánh. Thế nhưng, con đường họ chọn không hề dễ dàng.
Đạo diễn: Lật Tâm Bác,
Đóng