Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Ngày Độc Lập: Tái Chiến

Nội dung
Hai thập kỷ sau cuộc xâm lược của Freak Alien mà gần như đã phá hủy nhân loại một mối đe dọa mới xuất hiện. Mothership người ngoài hành tinh này có kích thước gấp đôi so với kích thước cuối cùng và một lần nữa, quân đội của thế giới phải cùng nhau cứu thế giới. Họ có đủ hỏa lực hoặc chiến đấu này sẽ thay đổi và người ngoài hành tinh sẽ tiếp quản?
Đóng