Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Khi các tế bào làm việc tập 1

Nội dung
Một tế bào hồng cầu mới muốn làm tốt công việc của mình. Từ những vi khuẩn xâm nhập đến việc gặp gỡ một tế bào bạch cầu, cô có rất nhiều điều để học!
Đóng