Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Héc-Quyn

Nội dung
Chịu đựng những người lao động huyền thoại của mình, Hercules, Demigod Hy Lạp, có cuộc sống của mình như một người thuê kiếm được thử nghiệm khi Vua Thrace và con gái của anh ta tìm kiếm sự cứu trợ của anh ta trong việc đánh bại một lãnh chúa chuyên chế.
Đóng