Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Detachment

Nội dung
Một giáo viên thay thế trôi dạt từ lớp học đến lớp học tìm thấy mối liên hệ với các học sinh và giáo viên trong nhiệm vụ mới nhất của mình.
Đóng