Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Cấm thư ma thuật Index: Accelerator tập 5

Nội dung
Anh không phải người hùng. Trên thực tế, Accelerator chỉ muốn ở một mình. Nhưng khi nhóm người quá khích với cái tên Ban Kỷ Luật xuất hiện, anh buộc phải hành động.
Đóng