Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Biệt Đội Big Hero 6

Nội dung
Một liên kết đặc biệt phát triển giữa Robot bơm hơi có kích thước cộng với Baymax và Prodigy Hiro Hamada, người cùng nhóm với một nhóm bạn để tạo thành một nhóm các anh hùng công nghệ cao.
Đóng