Tìm kiếm hàng đầu
phimtogether.net
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Băng Trộm Siêu Đẳng tập 11

Nội dung
5 vị đạo tặc chính nghĩa kết hợp với nhau vì sứ mệnh giúp đỡ những người thấp cổ bé họng trong xã hội, bị tiền tài chèn ép, giúp họ phản kháng, dũng cảm hơn. Các thành viên trong nhóm đều đã có quá khứ đen tối, nhưng thông việc giúp đỡ kẻ yếu đã khiến họ nhận thức ra giá trị và ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, đồng thời cũng gắn kết họ như 1 gia đình.
Đạo diễn: 南基勳,
Diễn viên: Lee Dong Gun, Jeon Hye Bin,
Đóng